Duurzaam Bouwen

 

 

Met EH-ARCHITECTS bouwt u een duurzame en energiezuinige woning met een prettig en gezond binnenklimaat. Onze woningen worden realiseert met duurzame en onderhoudsarme materialen, hoogwaardig isolatiemateriaal, vloerverwarming, (drie)dubbele beglazing, zonnepanelen (PV) en natuurlijke of mechanische ventilatie. Dit zorgt voor extra wooncomfort en bespaart u kostbare energie. Volgens de normering van het bouwbesluit moeten alle woningen voordoen aan een EPC van < 0,4 en krijgen daarmee het Energielabel A+++. Ook kunnen wij u adviseren over duurzame maatregelen worden getroffen zoals zonnepanelen, groendak, warmtepomp of 3-laags glas. Wij adviseren u tijdens het ontwerptraject graag over de verschillende duurzaamheidsopties.

 

Duurzame woningen zijn beter voor het milieu dan traditionele bouw. Duurzaam bouwen bespaart grondstoffen. Duurzame gebouwen zijn energiezuiniger in het gebruik. En vaak zijn ze gezonder voor bewoners en gebruikers.

 

 

Aardgasvrij zelfbouwen duurzame woning architect den haag

 

 

Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing

 

Bij de ontwikkeling van gebouwen staat het respect voor mens en milieu voorop. Bij duurzaam bouwen gaat niet alleen over een laag energieverbruik. Maar ook over:

– gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers;
– een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie. Dit voorkomt vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen;
– prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden;
– duurzaam slopen, om zo materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te gebruiken (hergebruik);
verantwoord watergebruik;
– voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen op raken,

 

Regels voor bouwen en verbouwen

 

Aan het (ver)bouwen en gebruik van woningen en andere gebouwen zijn regels verbonden. In het Bouwbesluit 2012 staan de minimale bouwtechnische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen. Dit zijn voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

 

Manieren van duurzaam bouwen

 

Er zijn verschillende benaderingen, visies, stappen of richtlijnen bij het ontwerp van duurzame woningen en gebouwen. De bekendste en nog steeds actuele aanpak is de Trias Energetica. Dit levert een besparing van energie. In het Informatieblad strategieën duurzaam bouwen en verbouwen staat een compleet overzicht van de verschillende manieren van aanpak.

 

Duurzaam verbouwen

 

Een verbouwing vormt een handig moment om energiebesparende maatregelen te nemen in uw huis. Denk bijvoorbeeld aan isolatieglas, spouwmuurisolatie en een HR-ketel. Er zijn subsidies voor aanpassingen waarmee u uw huis energiezuiniger maakt.

 

Kabinet Rutte III: duurzame energie stimuleren

 

Er zal in nieuwbouwwijken niet meer standaard een gasnet worden aangelegd. Het kabinet wil de aansluitplicht van gas vervangen door een warmterecht. Als gevolg daarvan worden de energieprestatie-eisen voor nieuwbouw aangescherpt. Bestaande woningen zullen ook duurzamer moeten worden. Dit gaat stapsgewijs. Het kabinet maakt ook afspraken met gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het kabinet werkt deze voornemens nog verder uit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaam bouwen is niet alleen het ontwikkelen van een woning die zo lang mogelijk kan voldoen aan onze woonbehoefte. Het is vooral ook een bouwwijze die goed is voor mens en milieu. Het betekent verantwoord omspringen met water, energie en grondstoffen, maar ook met ruimte. Duurzaam bouwen vraagt met andere woorden om een integrale aanpak waarbij je bewust en vooraf keuzes maakt.

De bouwsector heeft een grote invloed op de kwaliteit van onze gezondheid en onze omgeving. Daarom is een architect belangrijk voor het toepassing van duurzame materialen, bouwmethoden, milieuvriendelijkheid en energiezuinigheid. Het bouwen is op dit moment echt snel en intensief aan het wijzigen. Een metamorfose van gebouwen die energie vreten naar gebouwen die energie opwekken, waarbij ook het aanpassen van de bestaande woningvoorraad aan deze nieuwe eisen heel urgent aan het worden is.

Naast het ontwerpen met een hoge isolatiewaarde en duurzame materialen worden bij alle woningen en appartementen duurzaamheidsopties aangeboden. Dit zorgt ervoor dat er een steentje aan het milieu wordt bijgedragen, en dat tegelijkertijd ook de energierekening van de bewoner laag blijft. Uiteindelijk kiest de bewoner zelf welke opties er binnen het budget passen en in het ontwerp geïntegreerd worden.
Een duurzame woning is vaak een kostbare investering die pas op langere termijn wordt terugverdiend. Maar aan woonkwaliteit zal uw woning er flink op vooruit gaan. Mits goed uitgevoerd, levert een duurzame verbouwing een betere woning op, waarin het leven aangenamer, veiliger en gezonder is. Wellicht iets om u op te verheugen. Onderstaand vindt U een aantal voorbeelden van duurzame maatregelen:

 

 

Zonne-energie

opwekking energie

 

We kunnen meer doen met de zon. De energie die we in huis gebruiken kunnen we nu al voor een flink deel uit direct zonlicht halen. In ons koele, bewolkte land schijnt de zon krachtig genoeg. Met behulp van een serre kunnen we bijvoorbeeld zonlicht opvangen en onze woning verwarmen. We noemen dit: passief gebruik van zonne-energie. Maar met zonlicht kunnen we nog meer doen, zoals water verwarmen en elektriciteit opwekken. Daarvoor hebben we dan apparaten nodig: voor warm water de zonneboiler en voor elektriciteit het zonnepaneel. Passieve zonneenergie, de zonneboiler en het zonnepaneel zijn duurzame technieken die ons in staat stellen om energie te gebruiken, zonder dat dit ten koste gaat van het klimaat.

 

 

PV-panelen

opwekking energie

 

Een zonnepaneel of PV-paneel is een paneel dat zonne-energie rechtstreeks omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal PV-cellen op een paneel gemonteerd. Deze cellen produceren stroom zodra er voldoende licht op valt. Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Een zonnecel bestaat uit twee lagen silicium. Onder invloed van licht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen.

 

Warmte Pompen

opwekking warmte

 

Comfortabel verwarmen met schone energie. Enkele jaren geleden was het in Nederland nog ondenkbaar, nieuwe huizen zonder een aardgasaansluiting. Maar tegenwoordig is wonen zonder aardgas geen uitzondering meer. Een aardgasloze woning betekent minder uitstoot van CO2 en minder zorgen voor de bewoners over de stijgende energieprijzen. Deze revolutie op het gebied van verwarming is mogelijk dankzij de warmtepomp, een bijzonder apparaat dat warmte uit de omgeving haalt en afgeeft aan de verwarmingsinstallatie van onze woning. Deze warmte is helemaal gratis. Het enige waarvoor we betalen is de elektrische stroom die gebruikt wordt door de pomp die het systeem draaiende houdt. Een warmtepomp doet letterlijk wat de naam al aangeeft: warmte pompen uit een externe bron om die nuttig te kunnen gebruiken. Voor de winning van warmte komen verschillende ‘bronnen’ in aanmerking: de buitenlucht, oppervlaktewater en de aardbodem.

 

 

Thermische Isolatie

besparing energie

 

Thermische isolatie is het fundament van de energiezuinige woning. In een energiezuinige woning wordt zo weinig mogelijk warmte geproduceerd. Dan is het zaak om de warmte die er is binnen te houden. Energiebesparing begint bij goede thermische isolatie. Het heeft weinig zin een woning vol te stoppen met duurzame snufjes als we de warmte niet kunnen vasthouden. Warmteverlies kan op twee manieren optreden: door warmtegeleiding van materialen en door het wegstromen van verwarmde lucht door openingen in de constructie. Een doorsnee woning verliest de meeste warmte door geleiding: via de gevel, het dak en de vloer. Zij vormen de ´buitenschil´ van onze woning. Buitenschilisolatie is de eerste energiemaatregel die onze aandacht verdient.