Wat is een klushuis?

Een klushuis is een stukje van een gebouw, waarin jij je droomwoning realiseert. Combineer het karakter van het bestaande gebouw met jouw creativiteit en persoonlijke wensen. Zo maak je zelf je unieke woning.

Er worden doorgaans meerdere kluswoningen in één pand (kluscomplex) gerealiseerd. In de regel verzorgt de gemeente of ontwikkelaar een aantal basis ingrepen voor het hele pand, zoals plaatsing meterkasten, verzorging brandscheidingen etc. Zodat jij je alleen hoeft te focussen op jouw eigen woning. Als je handig bent, doe je veel zelf. Als je een goede manager bent, schakel je de juiste mensen in.

Verken je mogelijkheden
Bij een gewone nieuwbouwwoning kun je vaak maar een paar dingen kiezen. Bij zelfbouw heb je juist superveel vrijheid om de woning te maken die precies bij je past.

Klushuis

Een klushuis is een woning die voor een relatief lage prijs wordt aangeboden. De koper van dit pand gaat een verplichting aan om deze binnen een bepaalde tijd op te knappen. De koper moet er minimaal twee jaar blijven wonen nadat de woning is opgeknapt. Verhuren of doorverkopen is uitgesloten. De woningen bevinden zich vaak in achterstandswijken en de verkoop van deze woningen wordt door de gemeente en/of woningbouwvereniging geregeld. Het concept is in 2005 ontwikkeld in Rotterdam door de gemeente, adviesbureau Urbannerdam en door architectenbureau Hulshof. Het grootste klushuizen project van Nederland telt de renovatie en verkoop van 500 woningen in de Amsterdamse honingraatflat Kleiburg gelegen in Amsterdam Zuidoost, Bijlmermeer.

Wijk

Het idee achter klushuizen is dat de koper investeert in zijn/haar huis en zo ook investeert in de buurt. De woningen worden of als individueel klushuis aangeboden, of in collectief verband. Bij collectieve klushuizen wordt een kopersvereniging opgericht die gezamenlijk de casco verbouwing organiseert en aanpakt. De afbouw van het binnenwerk gebeurt daarna op individuele basis. Bij individuele klushuizen is de klusser niet afhankelijk van zijn buren bij de renovatie. Individuele klushuizen staan doorgaans wel in elkaars nabijheid in verschillende (achterstands)wijken. Op deze wijze probeert de gemeente de wijk een nieuwe impuls te geven. Tevens tracht de gemeente de leefbaarheid in een wijk te vergroten omdat klushuizen voornamelijk mensen aantrekken uit een ander sociaal milieu. Dit proces wordt gentrificatie genoemd.

Klushuizen zijn te vinden in de verschillende steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Leiden en Den Haag.

Architect en Procesbegeleiding

Het opknappen van een klushuis vraagt om een professioneel Plan van Aanpak. Daarin geeft de koper een overzicht van de uit te voeren klusonderdelen en de aanpak daarvan. Pas na goedkeuring van het Plan van Aanpak door de gemeente kan de verkoop van het huis plaatsvinden. Sommige gemeentes bieden gratis maar verplichte hulp van een architect aan om de koper te helpen met het maken van een Plan van Aanpak. Deze architecten zijn vooraf door de gemeente aan elke kluspand toegewezen. Voor sommige zaken is het nodig een bouwvergunning aan te vragen. De architect helpt de koper dan bij het voorbereiden en indienen van de vergunningsaanvraag. Bij de aankoop en renovatie van een klushuis komt veel bureaucratie en regelgeving kijken. Individuele en collectieve klushuiskopers kunnen daarvoor de hulp inroepen van een procesbegeleider. Soms wordt deze hulp gratis – maar verplicht – aangeboden, soms komt het direct voor rekening van de koper. Met name bij een collectieve aanpak is de rol van de procesbegeleider van belang gezien de complexe materie van projectontwikkeling en de gezamenlijke rol van projectontwikkelaar.