Ontwikkelingen Trekvlietzone Binckhorst Den Haag

Ontwikkelingen Trekvlietzone Binckhorst Den Haag

Ontwikkelingen Trekvlietzone Binckhorst Den Haag

De gemeente Den Haag ontwikkelt de Binckhorst tot een innovatief, duurzaam woon-, werk- en verblijfsgebied. Eén van de deelgebieden van de Binckhorst is de Trekvlietzone. De Trekvlietzone wordt begrensd door de Trekvliet, de Binckhorstlaan, de Jupiterkade en de Mercuriusweg. De korte afstand tot het centrum en de ligging langs de Trekvliet maakt dit gebied bijzonder geschikt om er te wonen en/of te werken. In de Trekvlietzone komen daarom woningen en werkruimtes. De gemeente vernieuwt de buitenruimte, waarbij er meer groen komt en de kwaliteit van het water beter benut wordt. Ook het Kasteel Binckhorst ligt in het gebied; op de plek waar nu nog een kantoorgebouw staat zal, na afronding van de sloop van het kantoorpand, een park worden aangelegd.

Naast het pand voor het kasteel zijn er in de Trekvlietzone inmiddels een aantal andere panden gesloopt. Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van de nieuwbouwontwikkelingen in de Trekvlietzone. Daarover zal eind van dit jaar meer nieuws bekend zijn.

Ontwikkeling Trekvlietzone

De Trekvlietzone is een deel van de Binckhorst en ligt tussen de Trekvliet en de Binckhorstlaan. Langs de Trekvliet komt een gebied voor wonen, werken en recreëren. De bouw en de inrichting van deze wijk gebeurt tussen 2017 en 2021.

Trekvlietzone

Met de komst van de Rotterdamsebaan wordt het gebied beter bereikbaar. Er ontstaan kansen voor wonen en werken. Om deze ontwikkelingen verder aan te moedigen, komt er een nieuwe weg langs de Fokkerhaven, parallel aan de Binckhorst.

Vernieuwing Fokkerhaven

In mei 2017 is er gewerkt aan de Fokkerhaven. De grond rondom de haven is gesaneerd (schoongemaakt). Aan de noordzijde van de haven komt een evenemententerrein, aan de zuidzijde een parkeerterrein. In het gebied wordt groen geplant en er komen bankjes. De haven zelf krijgt een aanlegsteiger.

Kijk voor informatie over de Fokkerhaven op www.fokkerhaven.nl

Ontwikkelingen Trekvlietzone Binckhorst Den Haag

Ontwikkelingen Trekvlietzone Binckhorst Den Haag

Nieuwe woon-werkwijk

Langs de Trekvliet komen woningen en bedrijven (7.000 tot 9.000m2 grond). Verder wordt de buitenruimte (totaal 20.000m2) opnieuw ingericht. Er komen ongeveer 800 verschillende soorten woningen:

  • sociale huur
  • collectieve zelfbouw
  • koopappartementen
  • zelfbouw aan het water

Op de nieuw ingerichte kade van de Fokkerhaven is plek voor horeca. Er komen ligplaatsen waar omwonenden en passanten hun boot kunnen aanmeren.

Meer groen en meer water

Het gebouw voor het nu nog verstopte Kasteel Binckhorst wordt gesloopt. Op die locatie komt meer groen. Ook komt er naast de groene zone rond de Fokkerhaven en langs de nieuwe wegen in het gebied veel groen. Om de buitenruimte zo mooi mogelijk in te richten, parkeren auto’s zoveel mogelijk in garages. Het gebied wordt ook klimaatbestendig gemaakt. Denk hierbij aan groene daken, water direct afvoeren naar de Trekvliet en het verbreden van sloten.

Zelfbouw architect? EH-ARCHITECTS. Architectenbureau Den Haag 

Een kavel op het oog en op zoek naar een ervaren zelfbouw architect? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

EH-ARCHITECTS. is een architectenbureau uit Den Haag gespecialiseerd in duurzame zelfbouw en samenbouw projecten voor particulieren met een bijzondere woonwens. Wij ontwerpen, begeleiden en realiseren duurzame en betaalbare woningen met hoge architectonische kwaliteit op zelfbouwkavels door het hele land.