Woningen zelfbouw kavels Coendersbuurt Nieuw Delft – opgeleverd

Woningen zelfbouw kavels Coendersbuurt Nieuw Delft

De Woningen aan de Graaf floriskade en de Keizer Karelstraat in de Coendersbuurt Nieuw Delft zijn begin dit jaar opgeleverd. Inmiddels is de bestrating aangebracht en hebben starten de opdrachtgevers met de inrichting van de voortuintjes en worden de woningen ingericht. Begin 2016 zijn wij gestart met de bouw van drie zelfbouw woningen in de Coendersbuurt te Nieuw Delft. Binnen dit project zijn wij gevraagd het ontwerp te maken voor de opdrachtgevers van de 3 woningen op zelfbouw kavels CB024, CB031 en CB035 in Blok A in de Coendersbuurt Nieuw Delft.

EH-ARCHITECTS-Zelfbouw-woningen-kavels-Den-Haag-Graaf-Floriskade-Coendersbuurt-Nieuw-Delft

Nieuw Delft: Een Nieuw stadsgebied naast de historische binnenstad

Delft bouwt in het spoorzonegebied aan de toekomst van de stad: Nieuw Delft.

Een nieuw stadsgebied naast de historische binnenstad en het prachtige nieuwe Station Delft, een echte eye-catcher. Een internationale ontmoetingsplek voor iedereen die wil reizen, winkelen, wonen, werken en ontspannen in de dynamiek van het hart van Delft. Tussen dit historische Delfts erfgoed en nieuwe architectuur krijgen ondernemerschap en vernieuwing de ruimte.

Door het verdwijnen van de spoorviaduct ligt hier voor Delft de kans om de historische binnenstad te verrijken en de economische betekenis van de stad te vergroten. Door een nieuwe plek voor kennis en innovatie te creëren met ondernemers, particulieren en onderwijs. En dat te combineren met ruimte voor wonen, werken en uitgaan.

De centrale locatie, 800 nieuwe woningen, de mix aan ondernemerschap, lokale bedrijvigheid, horeca, cultuur, stadsparken en nieuwe gracht resulteren in de toekomst in een nieuw dynamisch en innovatief stadsgebied waar iedereen welkom is. Een plek voorbereid op de toekomst door slimme duurzame-, milieu- en mobiliteitstoepassingen.

Nieuw Delft is een ontwikkelgebied van 24 hectare groot, uitgestrekt over enkele kilometers door het hart van de stad. Waar voorheen de trein boven de grond liep, rijdt de trein nu geheel ondergronds voorzien van een prachtig nieuw Station Delft. Het gebied ligt tussen de Westvest en grenst aan de wijken Delftse Hout en Westenkwartier en wordt gemarkeerd door de molen de Roos, de Irenetunnel en de nieuwe studenhuisvesting X-Ray aan de de Röntgenweg.

De hoofdstructuur van Nieuw Delft wordt gevormd door de hoofdwegen, het groen met het lang¬ gerekte park en de waterstructuur, met aangrenzende bebouwing en een mix aan functies. Karakteristiek is de nieuwe lange gracht. Door de grachtenstructuur van het plan ontstaan drie onderscheidende wijken, met ieder een eigen sfeer en kwaliteit: de Coendersbuurt, het Van Leeuwenhoekkwartier en de Abtswoudse hof.

Drie buurten: Elk met een eigen karakter

1. Coendersbuurt
De Coendersbuurt neemt het kleinschalige en beschutte woonklimaat van het Wester¬ kwartier als uitgangspunt en biedt een aantrekkelijk woonmilieu voor starters en door¬stromers, waaronder gezinnen.

Dit wordt een gezellige waterrijke en groene stadsbuurt vlakbij het nieuwe station en naast het Westerkwartier. Hier komen grondgebonden woningen in een viertal bouwblokken, in en autoluwe opzet, omringd door water. De Coendersbuurt is -als eerste- van de drie buurten rond de zomer van 2014 in verkoop gekomen. De verkoop van de tweede fase kavels, woningen en appartementen gaat op 25 april 2015 van start.

2. Van Leeuwenhoekkwartier
Deze buurt sluit direct aan op de historische binnenstad van Delft en vormt het meest stedelijke deel van het plangebied. Door een intensieve bebouwing en functiemenging ontstaat een eigentijdse uitbreiding van de levendige binnenstad. Hier komen appartementen

Hier kunt u stedelijk wonen in een gemengd gebied, aan een levendig stadspark. Pal naast de historische binnenstad van Delft en dichtbij het station. Dit gebied wordt vanaf 2016 gefaseerd in verkoop gebracht.

3. Abtswoudse Hof
De abtswoudse hof sluit aan op de modernistische stedenbouw van de Voorhof/Poptahof en de nabijheid van kleinschalige bedrijvigheid van Voorhof¬noordoost. De aanwezige kleinschalige bedrijvigheid vormt een uitdagende omgeving om ruimte te geven aan experimenten en innovatie voor woon-werkconcepten.

Dit wordt een groene buurt met recreatief water en een natuurlijke oever. Deze buurt sluit aan op de Voorhof, waarbij ruimte wordt geboden aan een woon- en werkmilieu. Dit gebied komt gefaseerd in verkoop vanaf 2018. Tot die tijd zullen de gronden worden gebruikt voor tijdelijke functies.

Zelfbouw architect? EH-ARCHITECTS. Architectenbureau Den Haag 

Een kavel op het oog en op zoek naar een ervaren zelfbouw architect? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

EH-ARCHITECTS. is een architectenbureau uit Den Haag gespecialiseerd in duurzame zelfbouw en samenbouw projecten voor particulieren met een bijzondere woonwens. Wij ontwerpen, begeleiden en realiseren duurzame en betaalbare woningen met hoge architectonische kwaliteit op zelfbouwkavels door het hele land.