Dordtse Ruimte Stadswerven Papeterspad Iepenlaan Oudendijk Stadspolder

Zelfbouw kavels Dordtse Ruimte Stadswerven Iepenlaan

Verkoop zelfbouw kavels Dordtse Ruimte Iepenlaan van start

De gemeente start zelfbouw kavels Dordtse Ruimte Iepenlaan aan degenen die per kavel het hoogste bod hebben gedaan. De grond is vrijgekomen na de sloop van het gymnastieklokaal aan de Iepenlaan 35. De afmeting van de kavels varieert van 610 tot 1030 m2. Het kavelpaspoor ( bytes)t geeft aan wat de bouwmogelijkheden en voorwaarden zijn.

Biedingsprocedure
Het doen van een bod is mogelijk tot en met 13 december 2016 om 12.00 uur. Het inschrijfformulier met bod moet in een envelop worden ingeleverd bij Notariskantoor StijnWery, Grotekerksplein 20 te Dordrecht.

Belangstelling?
Bekijk de INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN IEPENLAAN DORDRECHT 26 oktober 2016.pdf biedingsprocedure (10 pagina’s, 113.0 Kb) en vul het inschrijfformulier ( bytes) in voor het uitbrengen van een bod. In een besloten zitting op 16 december 2016 opent de notaris de enveloppen.
Biedprocedure start op 28 oktober. De gemeente start op 28 oktober 2016 met de verkoop van grond voor zelfbouw aan de Iepenlaan in Dubbeldam. Belangstellenden kunnen vanaf morgen een bod uitbrengen op de drie kavels. De gemeente verkoopt de grond aan degenen die per kavel het hoogste bod hebben gedaan. Bieden is mogelijk tot en met 13 december 2016.

De zelfbouwgrond is vrijgekomen na de sloop van het gymnastieklokaal aan de Iepenlaan 35. De afmeting van de kavels varieert van 610 tot 1030 m2. Om onzinnige inschrijvingen te voorkomen, gelden er minimum grondprijzen, Voor de kavel van 610 m2 is dat € 326.757,-, voor die van 710 m2 € 392.566,- en voor die van 1030 m2 € 458.202,-. Genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Op www.dordtseruimte.nl is het kavelpaspoort in te zien. Dat geeft aan wat de bouwmogelijkheden zijn en vertelt over de voorwaarden. Ook is op de website informatie te vinden over de biedingsprocedure plus het inschrijfformulier voor het uitbrengen van een bod.

Inschrijfformulier
Het doen van een bod is mogelijk tot en met 13 december 2016 12.00 uur. Wie meebiedt moet het inschrijfformulier met bod in een envelop inleveren bij Notariskantoor StijnWery, Grotekerksplein 20 te Dordrecht. In een besloten zitting op 16 december 2016 opent de notaris de enveloppen.

Zelfbouwlocaties
Ook op andere plekken geeft de gemeente binnenkort grond voor zelfbouw vrij. Zo komen er 7 kavels beschikbaar aan het Papeterspad (na de sloop van gebouw de Papaeter). Voorjaar 2017 verkoopt de gemeente via loting maximaal 12 kavels vanaf 1000 m2 aan de Oudendijk (Dubbeldam). Op de langere termijn biedt de gemeente ruimte voor zelfbouw aan de Grote Hondring in Sterrenburg (12 kavels) en in het Wielwijkpark (circa 17 kavels).

Zelfbouw is een van de pijlers van het project Dordtse Ruimte. Ook het zoeken van nieuwe bestemmingen voor leegstaande panden en het tijdelijk gebruik van braakliggende gronden vallen eronder. Zelfbouw is niet nieuw, maar van alle tijden. Dordrecht is in het verleden groot geworden dankzij particulier opdrachtgeverschap. Mensen kochten een stukje grond, schakelden een architect en aannemer in en bouwden het huis dat bij hen paste. De panden aan de Wolwevershaven en de Nieuwe Haven zijn voorbeelden van hoe de stad organisch is ontstaan.

Verschillende locaties
Nu is dat niet anders. Dordrecht wil de stad met enthousiaste initiatiefnemers verder ontwikkelen. Het geeft jou de kans om een huis op maat te bouwen.
Dordrecht geeft ruimte voor zelfbouw op verschillende locaties. Wie op korte termijn zelf een huis wil bouwen in Dordrecht kan terecht op de bestaande locaties Stadswerven en in Stadspolders. Hier zijn nog enkele kavels beschikbaar. Op de langere termijn zijn er mogelijkheden in Sterrenburg, Dubbeldam en de binnenstad.

Dit zijn de zelfbouwlocaties waar de gemeente kavels verkoopt of gaat verkopen:

Daarnaast biedt de gemeente betaalbare woningen te koop aan op de Weeskinderendijk.

Voor meer informatie over kavels Dordtse Ruimte kijk ook op www.dordtseruimte.nl

Zelfbouw architect? EH-ARCHITECTS. Architectenbureau Den Haag 

Een kavel op het oog en op zoek naar een ervaren zelfbouw architect? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

EH-ARCHITECTS. is een architectenbureau uit Den Haag gespecialiseerd in duurzame zelfbouw en samenbouw projecten voor particulieren met een bijzondere woonwens. Wij ontwerpen, begeleiden en realiseren duurzame en betaalbare woningen met hoge architectonische kwaliteit op zelfbouwkavels door het hele land.