Zelfbouw kavels Petroleumhaven Den Haag

Zelfbouw kavels Petroleumhaven Den Haag

Medio 2017 worden in het Laakkwartier een aantal zelfbouw kavels aangeboden door de gemeente Den Haag. De petroleumhaven zal worden verdeeld in kavels geschikt voor woningen, appartementen, woon-werkunits en bedrijfsruimten.

Op basis van de consultatie werkt de gemeente het plan voor kavels in de Petroleumhaven verder uit tot zogeheten kavelpaspoorten met bouwregels per kavel. Dit passend binnen het huidige bestemmingsplan.

Artist impressie Petroleumhaven
Artist impressie Petroleumhaven

Aanleiding voor de plannen is een onderzoek dat de gemeente onlangs gedaan heeft naar de mogelijkheden van de Petroleumhaven voor kavels. Deze locatie ligt vlakbij station Moerwijk en naast Laakhaven West. De stukken grond liggen aan de kant van de Waldorpstraat en Neherkade die allebei liggen aan de haven. Op basis hiervan is een concept-plan gemaakt om de grond te gaan verkopen als zelfbouwkavels voor particulieren en bouwgroepen. Een deel van de kavels aan de Waldorpstraat is ook geschikt voor ontwikkelaars of bedrijven om bedrijfsruimtes met bovengelegen woningruimte te bouwen.

Diverse typen woningen en bedrijfsruimtes

Het plan gaat uit van circa 230 woningen/appartementen en verschillende bedrijfsunits. Dit door een mix van individuele kavels zoals kadewoningen, woon-/werkwoningen en bedrijfsruimtes met daarboven appartementen. Daarnaast zijn er grotere kavels voor 2 woontorens, 2 parkeergarages, 2 appartementencomplexen met bedrijfsruimte.

Op 1 van de kavels is ruimte voor de innovatieve prijsvraag ‘Bouwen Op Elkaar’ (gestapelde zelfbouw met voor elke verdieping een eigen ontwerp). De vele inzendingen hebben echter niet geleid tot een haalbaar plan. De gemeente onderzoekt momenteel hoe de bedoeling van de prijsvraag zoveel mogelijk alsnog op deze locatie toegepast kan worden.

Kant Neherkade

  • Woontoren (12 verdiepingen met totaal 63 woningen) – voor ontwikkelaars gecombineerd met de parkeergarage
  • Kadewoningen (14 woningen) met mogelijkheid bedrijvigheid
  • Twee blokken met combi bedrijven/wonen:
  • Per blok maximaal 4 bedrijfsruimtes
  • Per blok 6 lagen wonen/5 woningen per laag
  • Mogelijkheid jachthaven voor pleziervaartuigen

Kant Waldorpstraat

  • Woontoren (14 verdiepingen met totaal 70 woningen) – voor prijsvraag ‘Bouwen Op Elkaar’ gecombineerd met de parkeergarage
  • Woon-/werkwoningen (13 woningen)
  • Bedrijfsruimte met appartementen (10 bedrijfsunits en 10 appartementen)

Mogelijkheden voor bouwgroepen

Naast kavels voor individuele zelfbouwwoningen is er ook plek voor bouwgroepen voor de bouw van 2 appartementencomplexen. Bouwgroepen kunnen in aanmerking komen voor de subsidie ‘Stimuleren initiatieven voor groepswonen’. Deze subsidieregeling is bedoeld voor groepswooninitiatieven van de doelgroep ouderen en mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking binnen de gemeente Den Haag. Lees in onderstaande link meer informatie over deze subsidie en de voorwaarden.

Luchtfoto Petroleumhaven

Luchtfoto Petroleumhaven

Besluitvorming en planning

Op dit moment werkt de gemeente het concept-plan verder uit tot een definitief plan. Daarna wordt het plan uitgewerkt tot zogeheten kavelpaspoorten met bouwregels per kavel. Dit passend binnen het huidige bestemmingsplan. Het streven is om medio 2017 te starten met de verkoop van een deel van de kavels.

Zelfbouw architect? EH-ARCHITECTS. Architectenbureau Den Haag 

Een kavel op het oog en op zoek naar een ervaren zelfbouw architect? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

EH-ARCHITECTS. is een architectenbureau uit Den Haag gespecialiseerd in duurzame zelfbouw en samenbouw projecten voor particulieren met een bijzondere woonwens. Wij ontwerpen, begeleiden en realiseren duurzame en betaalbare woningen met hoge architectonische kwaliteit op zelfbouwkavels door het hele land.